Koratringen loggaKoratringen loggaKoratringen logga

Lyckokatt


100921cosybrothers.jpg Et korat-par som bryllupsgave til bruden garanterer et lykkelig ekteskap.

En korat og en Thong Daeng (lik vår burma) i gave sikrer velstanden i hjemmet. Koraten bringer sølv og gode avlinger, burma bringer gull.

En thailandsk forretningsmann kjøpte alltid et lodd med tilsvarende nummer som hans korat hadde på utstilling, og vant.

I 70årene var det en kjent abbed i et buddhistisk tempel i Bangkok som alltid brukte numrene på sine korat- og siam katter når han spilte Lotto, han vant veldig ofte.

Khun Sa-Ang, en kjent oppdretter av siam- og koratkatter i 60/70 årene, hadde også et spesielt spillesystem med sine katter. Også hun vant mange ganger store summer, og da var det som oftest hennes korater som hadde de riktige tall. Verken hun eller abbeden fortalte noen gang hvordan kattene var nummerert.

Men det finnes også en seremoni som involverer korat katten.Regnseremonien.Den består egentlig av to elementer, den religiøse og den overtroiske. Når tørken varer altfor lenge, arrangeres det i landsbyene en prosesjon som består av den viktigste Buddha statuen in byen sammen med abbed og munker fra tempelet i den første delen. Den andre delen av prosesjonen består av en koratkatt, helst en hunnkatt, som blir båret i bur, fulgt av musikanter, dansere og resten av befolkningen. Ved hvert hus stopper prosesjonen opp, huseieren kommer ut og tilber Buddha og ber om regn. Når katten kommer iden andre delen, kaster han vann på katten og ber også den om å sørge for at det snart regner.
Buddhafiguren blir satt opp på et alter i det fri etter endt prosesjon og blir der til regnet kommer. Koratkatten derimot får lov å gå så snart prosesjonen er over.

Thailenderne verdsetter koraten meget høyt. De vil sjelden eller aldri selge en korat, men kan gi den bort til personer de respekterer og beundrer.

Mange ganger leser man om haleknekker og andre defekter som skal være en ekstra lykkebringer. Men grunnen hvorfor Thailenderne tar spesielt vare på slike dyr er heller den buddhistiske troen, som sier at alle gode gjerninger i ens liv hjelper slik at man får det bedre, eller får høyere status, i sitt neste liv . Å ta vare på et skadet eller defekt dyr vil gi "merit" - være en god gjerning.