Koratringen loggaKoratringen loggaKoratringen logga

Föreningen

100919et_kittens.jpg Man fikk tidlig øyne opp for at koratkatten var en rase som måtte bevares og ikke utvannes ved å innblande andre raser. Det var bakgrunnen for at Korat Cat Fancy Association , KCFA - verdens første forening for korateiere - ble grunnlagt i USA i 1965.

Snart klarte foreningen å få igjennom at bare korater med korrekte eksportpapirer ble registrert i de store forbund i USA.. Hver eneste ekte korat skal gjennom sine papirer bevise sine direkte blodslinjer tilbake til Thailand. Med andre ord er koratkatten en av få raser som man kan si fortsatt er en original rase. I USA ble koraten godkjent som rase 1966, i England 1975. Skandinavisk Koratring fikk rasen godkjent i FIFe i 1982.

Skandinaviska koratringen är den eldste koratforeningen i FIFe.

1978 møttes Monica Lund (Dongala's) og Elfi Kleive (Pimai). Vi hadde mye å snakke om, men mest om hvordan man kunne få godkjent rasen i FIFe og gjøre den kjent over hele Skandinavia. I løpet av samtalene fant de ut, at en rase ring ville være til god hjelp for korateiere og spesielt for våre bestrebelser for å få koraten anerkjent som rase.

Så startet vi Skandinavisk Korat Ring, med Monica som kasserer og Elfi som sekretær. Alle korateiere ble informert og tilbudt medlemskap. Vi manglet erfaring i klubbarbeide og måtte derfor søke hjelp hos andre. Perserringen var behjelpelig med statutter, og NRR's Eva Minde trådde til med gode råd og praktisk hjelp, og litt etter litt fikk vi det til å fungere bra.

Vi skal jobbe for å fremme interessen for og kunnskapen om rasen, bevare rasens standard gjennom målbevisst og kontrollert avlsarbeid, og samle korateiere i et godt fellesskap.

Vi kjempet hardt for å få rasen godkjent i FIFe og med god hjelp av NRR lyktes vi i 1982. I 1983 fikk koraten sertifikatstatus, og i dag finnes det mange korater med Europa tittel. Også årets beste avlshann og avlshunn er vunnet flere ganger.

Vi gir ut medlemsblad tre ganger i året, noe som har vist seg nødvendig fordi vi bor så spredt både i Norge, Danmark og Sverige. Lenge var Finland også med oss, men så dannet de sin egen koratring og i dag jobber vi tett sammen.

Kontakt med koratringen kan göras till mejl: kontakt[byteck]koratringen.com eller till någon av styrelsemedlemmarna om så önskas.

Styrelse:

Formann:
Elfi Kleive
Tlf. +47 33 46 37 78
Kastestien 3
N-3236 Sandefjord
elfi[byteck]kleive.no
Sekretær:
Tine Mathisen
Tlf. +47 48 15 46 07
Hunsrødlia 5a
N-3241 Sandefjord
jaluma[byteck]c2i.net
Styremedlem:
Jon Arne Didriksen
Tlf. +47 33 11 51 09
Solli, Næss
N-3282 Kvelde
korat[byteck]online.no
 Kasserer:
Trude Sæbø
Tlf. +47 33 46 86 58
Odinsvei 27
N-3216 Sandefjord
Styremedlem ogWebmaster:
Karin Dessne
Mellanvägen 5
513 50 Sparsör
kontakt[byteck]mastertassen.se
Katteformidler:
Gerd Carpenter
Tlf. +46 571 270  34
Ekeredsv. 62
S-443 50 Lerum